Dojrzałość biologiczna i psychiczna a dojrzałość seksualna.

Dojrzałość seksualna stanowi połączenie dojrzałości biologicznej z dojrzałością psychiczną. Biologicznie dojrzewamy w podobnym czasie w okresie adolescencji jednak dojrzałość psychiczna to bardzo indywidualna cecha, jej rozwój nie ma bowiem związku z wykształceniem i poziomem posiadanych wiadomości. Dojrzałość psychiczną możemy określić inaczej mianem  mądrości życiowej. W trakcie życia zdobywamy bezcenne doświadczenia, to dzięki nim powstaje nasza własna filozofia pozwalająca dochodzić do poprawnych wniosków i podejmować najwłaściwsze dla nas decyzje. Składnikami wchodzącymi w ten obszar jest samoświadomość czyli wnikliwe poznanie siebie, własnych wad i zalet, samookreślenie a także wytworzenie na tej podstawie autentyczności w kontaktach z innymi. Na drodze tego procesu uczymy się krytycznego podejścia do własnej osoby oraz autoironii. Potrafimy rozwijać swe pragnienia i zainteresowania a także być tolerancyjni wobec potrzeb innych, stawiamy przed sobą realne zadania, potrafimy kochać budować bliskie relacje i w ostateczności nawiązać poprawną intymną więź.

Dojrzałość seksualna lub inaczej psychoseksualna polega na umiejętnym budowaniu trwałego związku intymnego, branie za niego odpowiedzialności, umiejętności szanowania potrzeb własnych i partnera. Osoba dojrzała seksualnie zna swoje ciało i potrzeby stąd potrafi sterować własnymi reakcjami, poznaje również ciało partnera by na tej podstawie poszukiwać kontaktów, które umożliwiają przeżycie satysfakcji seksualnej przez obojga. Dojrzałość polega więc na czerpaniu satysfakcji z seksu, bliskości i współprzeżywania ale również wyjściu z założenia, że seks nie jest najważniejszym elementem życia. Stąd w razie problemów naturalnym powinna stać się obopólna pomoc, zrozumienie a nawet wprowadzenie elementów humorystycznych mających rozładować negatywne napięcie.