Test na inteligencję i logiczne myślenie

Test na logiczne myślenie i inteligencję. Nie jest to profesjonalny test diagnostyczny, a forma zabawy, w której pytania są skonstruowane podchwytliwie. Jednak wynik testu jest istotną wskazówką dla rozwoju Twojej inteligencji i myślenia logicznego.

Test na logiczne myślenie, inteligencje -  zacznij

Czy zastanawiacie się Państwo nad tym jaki jest związek pomiędzy myśleniem a inteligencją, ilorazem inteligencji (iq)? Czy zastanawiacie się czym są inteligencja oraz myślenie? Często posługujemy się tymi pojęciami jak powietrzem, to znaczy są one dla nas oczywiste tak bardzo, że nie wiemy już co tak naprawdę one znaczą. Warto zadać sobie takie pytanie o te pojęcia od czasu do czasu. Ciekawym zagadnieniem jest też zależność pomiędzy jednym i drugim. Częstokroć w mowie potocznej i takimże myśleniu zachodzi uproszczenie, z którego wynika, że człowiek myślący to człowiek inteligentny, ale czy aby na pewno? Odpowiedzi na te wszystkie powyższe pytania szukać powinniśmy najpewniej w dziedzinie nauki jaką jest psychologia. Z tej dziedziny nauki pochodzi ciekawa książka o tytule „Naucz swoje dziecko myśleć”, autorstwa Edwarda De Bono. Tytuł ten sugeruje że mamy do czynienia z publikacją dotyczącą pracy z dziećmi, tak jest ale częściowo. Książka ta to na wskroś praktyczna praca i dotyczy zagadnień rozwoju człowieka w każdym wieku. Można by rzec, że słowo dziecko dotyczy części osobowości każdego człowieka, także dorosłego. W tej publikacji znajdziemy szereg odpowiedzi na pytania postawione powyżej, oraz dużo praktycznych wskazówek przydatnych w myśleniu i życiu.

Zastanówmy się teraz nad pierwszym pojęciem – myśleniem. Jak możemy zdefiniować myślenie, czym ono jest?
Myślenie inaczej określane też mianem rozumowania to nieustanny proces zachodzący w mózgu człowieka o dużej swej złożoności. Myślenie opiera się na skojarzeniach, wnioskowaniu, operacjach na pamięci człowieka. Operacje na pamięci tworzą treść myślenia złożoną z takich elementów jak: symbole, wyrażenia, frazy, pojęcia, obrazy i dźwięki. Pewna część myślenia ma charakter świadomy a inna część podświadomy. Podświadomy charakter mają zwłaszcza procesy poszukiwania w pamięci. Myślę, że taka definicja jest zwięzła i wyjaśnia nam to czym jest myślenie.

Czym jest zatem inteligencja w odniesieniu do zdolności intelektualnych człowieka? Z odpowiedzią jednoznaczną na to pytanie jest kłopot, gdyż istnieje co najmniej kilka definicji tego terminu. Poniżej przedstawiam dwie z nich. Pierwsza to: Inteligencja to umiejętność adaptacji do warunków środowiska, dopasowania środowiska do potrzeb jednostki i wyboru kontekstu najbardziej odpowiedniego dla satysfakcjonującego działania. ( autor – Sternberg)

Test na logiczne myślenie, inteligencje -  zacznij

Druga to: Inteligencja to zdolność przystosowania się do okoliczności, dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi. ( autor – Nęcka)
Definicje powyższe akcentują zdolność adaptacji z pomocą zdolności czy umiejętności intelektualnych. Problem z jednoznacznym zdefiniowaniem inteligencji bierze się z tego że jest to pojęcie bardzo szerokie. Dla przykładu inteligencja nie musi dotyczyć tylko ludzi ale także zwierząt czy komputerów. W odniesieniu do człowieka wyróżnia się nawet 10 typów czy rodzajów inteligencji. Najważniejsze z nich to: inteligencja abstrakcyjna (nazywana często esencją inteligencji w ogóle), inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna, inteligencja werbalna, inteligencja kreatywna. Te rodzaje inteligencji powiązane są z różnymi obszarami aktywności człowieka. Uogólniając, inteligencje możemy określić jako potencjał intelektualnych zdolności człowieka, zapewniających adaptacje do otoczenia oraz służące człowiekowi.

Poznawszy pojęcia myślenia i inteligencji zastanówmy się nad wzajemną relacją tych dwóch elementów składowych umysłu człowieka. W książce Edwarda De Bono inteligencja jest potraktowana dosyć krytycznie. Autor dowodzi, że myślenie to umiejętność źle uczona i niedoceniana w świecie, natomiast inteligencja jest powszechnie przeceniana. Często inteligencja taktowana jest jako coś wystarczającego za myślenie, tymczasem nie zwalnia ona od myślenia ani nie zastępuje go. Inteligencja, jak to ustaliliśmy i jak to prezentuje De Bono, jest jedynie potencjałem częściowo wrodzonym i częściowo wykształconym ale tylko potencjałem. Na podstawie tego potencjału obowiązkiem każdego człowieka jest nauczenie się dobrego i skutecznego myślenia. Autor prezentuje między innymi symbolicznie za pomocą sześciu kapeluszy różnego koloru, różne rodzaje myślenia. Kapelusz biały symbolizuje informacje, fakty, dane, liczby i to czego potrzebujemy się dowiedzieć. Kapelusz czerwony symbolizuje emocje i intuicje, co czujemy w związku z naszym zagadnieniem, które rozważamy. Kapelusz czarny to myślenie krytyczne, ostrożność, weryfikacja faktów i spójności, kontrola prawdziwości. Kapelusz żółty to myślenie w kategoriach korzyści, co możemy zyskać, na czym oszczędzić, jakie są zalety rozważanej sprawy. Kapelusz zielony to myślenie twórcze, poszukiwanie nowości, poszukiwanie możliwości i alternatyw, wszelkie innowacje i propozycje. Wreszcie na końcu kapelusz niebieski symbolizujący myślenie o naszym myśleniu, czyli kontrola tego do czego doszliśmy, planowanie następnych kroków. De Bono prezentuje pogląd , iż nie zależnie od potencjału naszej inteligencji powinniśmy nauczyć się skutecznie myśleć. To właśnie zapewni nam mądrość i o wiele większe efekty niż bystrość w rozumowaniu i szeroka erudycja. Nie zapominajmy też, że trenowanie i praktykowanie myślenia wpłynie na nasz potencjał a więc inteligencje. Bowiem inteligencja nie wynika tylko z naszych genów ale i wszak z naszej pracy umysłowej. Porady zawarte w książce skierowane są do osób młodych, głównie dzieci. Nie ulega wątpliwości, że nauka czegokolwiek z większą łatwością przychodzi w młodym wieku. Tym nie mniej, książka przydać się może ludziom całkiem dorosłym, poprawiając ich zdolność myślenia.

Test na logiczne myślenie, inteligencje -  zacznij