Wychowanie nastolatka – co robić by pomagał w domu?

Naukę dbania o porządek najlepiej rozpoczynać we wczesnym dzieciństwie, niestety jeśli długo wyręczaliśmy naszą pociechę ze wszystkich obowiązków potem nie potrafimy już niczego wyegzekwować. Zdarza się również bardzo często, że nagle nasze dorastające dziecko unika wszelkich obowiązków sądząc, że to my jesteśmy do nich zobowiązani.

Każdy domownik powinien mieć wyznaczony zakres obowiązków, dzięki podziałowi ról wszystkim żyje się łatwiej i przyjemniej a co najważniejsze wzrasta poczucie współodpowiedzialności. Jeśli chcemy wyegzekwować od nastolatka wykonywanie określonych zadań przede wszystkim musimy jasno je określić. Nie liczmy na domyślność naszej pociechy ale otwarcie powiedzmy czego oczekujemy, jeśli napotykamy znaczny opór możemy podać listę zadań i wspólnie ustalić, które z nich może przejąć nasze dziecko.

Dorastający człowiek pragnie silnie zaznaczać swą niezależność, to dlatego złoszczą go próby kontroli czy jakiekolwiek ograniczenia. Wykorzystajmy tą świadomość  na drodze egzekwowania poleceń. Należy wyjaśnić dziecku, że dorosłość to nie tylko możność decydowania o sobie ale również wykonywanie szeregu obowiązków. Jeżeli więc nastolatek będzie w stanie wykazać się odpowiedzialnością w tym zakresie zasłuży na nasze zaufanie a w efekcie może liczyć na takie przywileje jak: wyjście ze znajomymi, późniejszy powrót do domu itp. Pamiętajmy również o pochwale, warto zauważyć i docenić nawet najmniejszy wysiłek. Każdy przejaw naszego zadowolenia stanowi bowiem motywacje do kolejnych działań.

Pamiętajmy również, że płacenie za wykonanie jakichkolwiek czynności jest niedopuszczalne. W ten sposób wychowamy samolubnego materialistę, nasze dziecko zaspokoi nasze oczekiwania jedynie  dla własnych korzyści, nie ucząc się  bezinteresowności i wrażliwości wobec potrzeb drugiego człowieka.